یکشنبه 03 بهمن 1400
تو کـُره جنوبی صدا بزنی ” کیم ” همه بر میگردن نیگا میکنن..!
.
.
.
یه چیزی تو مایه های “مهندسه” خودمونه…