یکشنبه 16 بهمن 1401
تو کـُره جنوبی صدا بزنی ” کیم ” همه بر میگردن نیگا میکنن..! . . . یه چیزی تو مایه های “مهندسه” خودمونه…