یکشنبه 03 تیر 1403
فک و فامیله داریم
فک و فامیله داریم
 • تعداد بازدید : 735

 • یـه روز پـیش عشــقم بـودم....
  با خـنده ازش پـرسـیدم:
  مهدی....مـن اگـه بهـت خیـانت کنـم چـیکار مـی کـنــی؟:)))
  بــرگشـت بـم گفــت:
  عــزیـزم!
  مــن تتـلو نیـستــم که اگـه بهـم خیـانت کــردی بـبرمـت بیـابون
  و خـودمــو آتیــش بـزنم!!!!
  مـــن آرمـیــنم!!!زنــده به گـورت مــی کـنم....!!
  مــن:تعجب
  عشـقــم: نیشخند
  بــی افــه روانـیــه داریــم مـــا؟!؟


  نویسنده : nafas تاریخ : دوشنبه 05 خرداد 1393 امتیاز :
  موضوعات : فک و فامیله داریم ,