یکشنبه 03 تیر 1403
تو کـُره جنوبی صدا بزنی ” کیم ” همه بر میگردن نیگا میکنن..! . . . یه چیزی تو مایه های “مهندسه” خودمونه…