سه شنبه 19 اسفند 1399
دختره به دوس پسرش اس داده:عشقم اگه تو رویایی...رویاتو بخورم!اگه خوابی خوابتو بخورم!اگه میخندی خندتو بخورم!اگه گریه میگنی اشکاتو بخورم!دوس پسرش جواب داده:الان تو دستشوییم...!!!برنامت چیه دقیقا؟!!!!!!