شنبه 09 بهمن 1400
آیا میدانستید :
از نظر گوشي نوکيا 1100 ، گوشي هاي لمسي بچه خوشگلن؟!