سه شنبه 11 مهر 1402
 قیافهٔ ساقه طلایی یه جوریه که انگار زیر دست ناپدری بزرگ شده...!