شنبه 09 بهمن 1400

قیافهٔ ساقه طلایی یه جوریه که انگار زیر دست ناپدری بزرگ شده...!