چهارشنبه 29 فروردین 1403
 قیافهٔ ساقه طلایی یه جوریه که انگار زیر دست ناپدری بزرگ شده...!