یکشنبه 16 بهمن 1401
 قیافهٔ ساقه طلایی یه جوریه که انگار زیر دست ناپدری بزرگ شده...!