close
چت روم
این تصویر چیست
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
چشمان گربه در تاریکی و به هنگام مواجهه با نوری مانند فلاش دوربین ، چنین تصویری را می سازند!