close
چت روم
پست های نامردی
دوشنبه 26 آذر 1397

خدا یک زن آفرید و یک مرد ...
من در عجبم این همه نامرد از کجا پیدا شد ؟!