close
چت روم
پست های نامردی
چهارشنبه 05 تیر 1398

خدا یک زن آفرید و یک مرد ...
من در عجبم این همه نامرد از کجا پیدا شد ؟!