close
چت روم
پست های نامردی
جمعه 06 اردیبهشت 1398

خدا یک زن آفرید و یک مرد ...
من در عجبم این همه نامرد از کجا پیدا شد ؟!