جمعه 11 اسفند 1402
 اگه رابطمون با امریکا خوب بشه میخوام یه دیزی پزی باز کنم   اسمشو بزارم واشنتگتن دیزی