close
چت روم
پست های فیسبوکی رابطه با آمریکا
جمعه 25 آبان 1397

اگه رابطمون با امریکا خوب بشه
میخوام یه دیزی پزی باز کنم
 
اسمشو بزارم واشنتگتن دیزی