close
چت روم
پست های فیسبوکی رابطه با آمریکا
جمعه 30 فروردین 1398

اگه رابطمون با امریکا خوب بشه
میخوام یه دیزی پزی باز کنم
 
اسمشو بزارم واشنتگتن دیزی