close
چت روم
پست های فیسبوکی رابطه با آمریکا
پنجشنبه 02 اسفند 1397

اگه رابطمون با امریکا خوب بشه
میخوام یه دیزی پزی باز کنم
 
اسمشو بزارم واشنتگتن دیزی