close
چت روم
پست های طنز آمریکا
چهارشنبه 25 مهر 1397

اگه رابطمون با امریکا خوب بشه
میخوام یه دیزی پزی باز کنم
 
اسمشو بزارم واشنتگتن دیزی