close
چت روم
پست های طعنه دار فیسبوکی
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

خدا یک زن آفرید و یک مرد ...
من در عجبم این همه نامرد از کجا پیدا شد ؟!