close
چت روم
پست های طعنه دار فیسبوکی
جمعه 03 خرداد 1398

خدا یک زن آفرید و یک مرد ...
من در عجبم این همه نامرد از کجا پیدا شد ؟!