close
چت روم
پست های طعنه دار فیسبوکی
سه شنبه 24 مهر 1397

خدا یک زن آفرید و یک مرد ...
من در عجبم این همه نامرد از کجا پیدا شد ؟!