close
چت روم
پست های خنده دار 5+1
یکشنبه 27 آبان 1397

اگه رابطمون با امریکا خوب بشه
میخوام یه دیزی پزی باز کنم
 
اسمشو بزارم واشنتگتن دیزی