close
چت روم
پست های خنده دار 5+1
چهارشنبه 26 تیر 1398

اگه رابطمون با امریکا خوب بشه
میخوام یه دیزی پزی باز کنم
 
اسمشو بزارم واشنتگتن دیزی