چهارشنبه 28 مهر 1400
   مامان بزرگم زنگ زده بود به داداشم، شماره رو گرفته بود، هی میگفت ننه صدای نوارتو کم کن بفهمم چی میگی ننه گوشام سنگینه ننه صدات واضح نمیاد صدای نوارتو کم کن کنجکاو شدم ببینم چه خبره ،گوشی رو ازش گرفتم دیدم یه ساعته داره با پیشواز ایرانسل حرف میزنه . . . ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﻋﻼﯾﻘﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ : ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﻡ ﺍﺳﺘﯿﮏ ﺁﺑﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺳﺲ ﻗﺎﺭﭺ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﯾﺰﻭﺗﻮ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﮔﺘﯽ ﺑﻮﻟﻮﻧﺰ ﻭ ﮐﻤﯽ ﻣﺎﺭﺗﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺻﻒ ﻧﺬﺭﯼ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺟﻤﻌﯿﺖ ، ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﺎﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ ﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﺎ . . . ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ…
پستهای فیسبوکی جدید دی 92
 • تعداد بازدید : 3328

 • پستهای فیسبوکی جدید دی 92
  پستهای فیسبوکی جدید دی 92
  مورد داشتیم پسره با آرایش رفته بیرون
  خواهرش غیرتی شده زدتش
  .
  .
  .
  همه ی نوشیدنی ها در ایران، اعم از ما الشعیر و انرژی زا و آب میوه
  اولش که میان بازار خوبن ، ولی به مرور و به گونه ای زیر پوستی
  به مزه ی شربت اکسپکتورانت نزدیک می شن !
  .
  .
  .
  ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﺮﺩﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ, ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺗﻮ ﺣﯿﺎﻁ ﺑﭽﺮﺥ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻡ .
  ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺯﯾﺮ ﺁﻻﭼﯿﻖ ﺑﺎ ۷- ۸ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ،
  ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﭼﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺟﻮﻭﻧﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻪ :|
  ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻪ
  ﺑﯿﺎ ﺑﺮﺍﺕ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ, ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻦ ۲ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺵ
  ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺭﻧﺎ … :D
  .
  .
  .