یکشنبه 03 بهمن 1400
قبلنا تا به یه دختر می گفتی سلام!

جواب می دادند سلام و کوفت ، متلک حساب می شد!

الان تا میگی سلام....

سریع میگن: خوب اسم بچمونو چی بزاریم!؟