دوشنبه 06 بهمن 1399
پستهای شکست عشقی فیسبوکی طنز,
پستهای شکست عشقی فیسبوکی طنز
 • تعداد بازدید : 1092

 • سوار تاکسی شدم یهو دیدم رو داشبورد نوشته “به یاد مریم”

  به راننده گفتم داداش قضیه این مریم چیه ؟؟

  گفت دوس دخترم بود ولم کرد :|

  من فکر کردم اگه ماشین خریدم باید رو داشبورد ماشینم

  یه دفتر صد برگ بزنم آمار شکست عشقی های که خوردم با اونایی که شکست عشقی دادم رو بنویسم توش!

  تا الان شده 150 نفر ، بدون دخترای همسایه هامون