جمعه 15 اسفند 1399
دختر چیست ؟!؟
 
به فاصله میان کلیپس تا لبه چکمه دختر گفته میشود :D