شنبه 02 بهمن 1400
دختر چیست ؟!؟
 
به فاصله میان کلیپس تا لبه چکمه دختر گفته میشود :D