close
چت روم
واشنگتن دیزی
یکشنبه 28 بهمن 1397

اگه رابطمون با امریکا خوب بشه
میخوام یه دیزی پزی باز کنم
 
اسمشو بزارم واشنتگتن دیزی