شنبه 23 تیر 1403
 حالا به اضافه 3 کن دوباره ضربدر 3 کن دو رقم این عدد رو با هم جمع کن... عدد بدست اومده اسطوره شما توی زندگیتونه!   1.لقمان حکیم2.ناپلئون3.لئوناردو داوینچی4.افلاطون5.انیشتین6.چایکوفسکی