دوشنبه 06 بهمن 1399
جوک مجید خراطها و عمو پورنگ,تیغو بگیر تو دستت,مجید خراطها در برنامه عمو پورنگ,