یکشنبه 03 بهمن 1400
داشتم از یه جایی رد میشدم دیدم یه پسربچه داره قلیون میکشه!
بهش گفتم : ﭼﺮﺍ قــلــيون میکشی؟ﭘﻮﻟﺘﻮ ﺩﻭﺩ میکنی!
برگشت گفت : ﺷﻤﺎ چرا ﻏﺬﺍ ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﻦ ﭘﻮﻟﺘﻮﻧﻮ ﻋﻦ ميكنين؟ :|
 
تاحالا اینقدر قانع نشده بودم  :|
جوک فیسبوکی فواید قلیان
  • تعداد بازدید : 834

  • داشتم از یه جایی رد میشدم دیدم یه پسربچه داره قلیون میکشه!

    بهش گفتم : ﭼﺮﺍ قــلــيون میکشی؟ﭘﻮﻟﺘﻮ ﺩﻭﺩ میکنی!

    برگشت گفت : ﺷﻤﺎ چرا ﻏﺬﺍ ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﻦ ﭘﻮﻟﺘﻮﻧﻮ ﻋﻦ ميكنين؟ :|

     

    تاحالا اینقدر قانع نشده بودم  :|