close
چت روم
سونا و جکوزی
جمعه 06 اردیبهشت 1398
ﻣﻠﺖ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﻮﻥ ﻣﯿﺰ ﺑﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﺗﺮﺩﻣﯿﻞ ﻭ ﺳﻮﻧﺎ ﻭ ﺟﮑﻮﺯﯼ ﺩﺍﺭﻥ ...
ﺍﻭﻧﻮقت ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻣﻮﻥ یه ﻣﯿﻠﻪ ﺑﺎﺭﻓﯿﮑﺲ ﺑﻮﺩ ، ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺯﺩﻩ ﺗﻮ ﮐﻤﺪ ﺭﻭﺵ ﻟﺒﺎﺱ ﺁﻭﯾﺰﻭﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ !!
پست های خنده دار فیسبوکی|سونا و جکوزی
  • تعداد بازدید : 424

  • ﻣﻠﺖ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﻮﻥ ﻣﯿﺰ ﺑﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﺗﺮﺩﻣﯿﻞ ﻭ ﺳﻮﻧﺎ ﻭ ﺟﮑﻮﺯﯼ ﺩﺍﺭﻥ ...

    ﺍﻭﻧﻮقت ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻣﻮﻥ یه ﻣﯿﻠﻪ ﺑﺎﺭﻓﯿﮑﺲ ﺑﻮﺩ ، ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺯﺩﻩ ﺗﻮ ﮐﻤﺪ ﺭﻭﺵ ﻟﺒﺎﺱ ﺁﻭﯾﺰﻭﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ !!