شنبه 13 آذر 1400
جدیدا تو خونه بچه ها میگن بابا بزن اونور فوتبال ببینیم
 
ولی باباها میگن ساکت باش دارم کلاه قرمزی میبینم :)