close
چت روم
جوک های فیسبوکی 7
سه شنبه 30 مرداد 1397
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ... ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻨﺎﺭﯾﻢ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﮑﺸﯿﺪ…
جوک های فیسبوکی 7|جوک های +18
 • تعداد بازدید : 843

 • ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ...

  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻨﺎﺭﯾﻢ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ :

  ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ؟ !

  ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺨﻮﺭﯼ؟ !

  ﮔﻔﺖ : کصافط ! ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻮﺩ!

  ﮔﻔﺘﻢ : بیشوعور ﻣﻨﻢ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ  خندانک