چهارشنبه 28 مهر 1400
ﻧﺒﺎﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ
.
.
.
.
.
.
.
.
 ﻧﺒﺎﺭ ﻟﻌﻨﺘﯽ!!!
ﻣﻮﻫﺎﻡ ﻓﺮ ﻣﯿﺸﻪ !
ﭼﯿﻪ ؟ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﺎﺷﻪ ؟!
برید از خدا بترسید ، ما ازوناش نیستیم !!!