سه شنبه 11 مهر 1402
تو کره سرعت اینترنت ایران رو به عنوان داستان ترسناک واسه هم تعریف میکنن!