یکشنبه 03 بهمن 1400
فقط یه ایرانی میتونه واژه انگلیسی”ایمیل” و فارسی سازی کنه

بذاره “پست الکترونیک”که هم پستش انگلیسیه ؛ هم الکترونیکش..!