یکشنبه 03 تیر 1403
تو کره سرعت اینترنت ایران رو به عنوان داستان ترسناک واسه هم تعریف میکنن!