چهارشنبه 28 مهر 1400
یکی از افتخاراتم اینه که
 
 
 تا حالا هیچ افتخاری کسب نکردم و همیشه لکه ننگی رو پیشونیه خانوادم بودم !!!
بله ما اینیم :D