یکشنبه 30 خرداد 1400
مطمئنم سال جدید سال خوبی خواهد بود…  حالا این وسط بنزین میشه هزار و صد تومن  تورم داریم  و یک هشت نـُه تا گل هم از آرژانتین میخوریم  که زیاد مهم نیستن