یکشنبه 03 تیر 1403
فقط یه ایرانی میتونه واژه انگلیسی”ایمیل” و فارسی سازی کنه بذاره “پست الکترونیک”که هم پستش انگلیسیه ؛ هم الکترونیکش..!