یکشنبه 17 اسفند 1399

قدیما تموم کردن رابطه هم اسون بود
ولی الا باید طرف از فیسبوک تویتر وی چت بلاک کنی 
تازه اگه نیاد تو وبلاگت نظر خصوصی بذاره