close
چت روم
تف مالی گوشی
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
خوبیه هوای سرد اینه که راحت با هــــا کردن میشه صفحه گوشی رو تمیز کرد...
تابستون نمیشد... باید تف مالیش میکردم :))