سه شنبه 04 آذر 1399
استاتوس یه دوست دختر هم نداریم,به خاطر پول عاشق نشدم,هر چی‌ شما بگین پدر جان,