شنبه 28 فروردین 1400

 بعد مثل فیلما باباش دسته چک ایناش رو در بیاره به ما بگه چه قدر برات بنویسم دست از سر دخترم برداری؟
 بعد بگم عشق رو نمیشه با پول خرید ؛ من به خاطر پول عاشق نشدم!
بعد لامصـــب پدرِ دختره بگه یه میلیارد می‌دم بهت!
 منم بگم هر چی‌ شما بگین پدر جان (!) ؛ من رو حرفِ بزرگ ترا حرف نمی‌زنم ، لطفا چکتون حامل باشه :))