یکشنبه 03 بهمن 1400
میدونین چی از 100 تا فحش بدتره؟ا.
..0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

200 تا فحش
 
به جون خودم :D