دوشنبه 11 اسفند 1399
دیروز رفتم مغازه به یارو گفتم شیرکاکائو چنده ؟!
 گفت 1900 تومن :|
 یهو یادم اومد که عه ؛ من که عاشق آب معدنی ام !!