شنبه 23 تیر 1403
حق نداري …!!!دختري که وقتي مسخره بازي درمياري، نگات مي کنه و چشمهاش برق مي زنه و زير لب مي گه عزيــــــزم…!!  دختري که روسري بد رنگ و ضایع رو که براش خريدي سر مي کنه و مياد به ديدن
استانوس های عاشقانه فیسبوکی دخترانه
 • تعداد بازدید : 1243

 • حق نداري …!!!
  دختري که وقتي مسخره بازي درمياري، نگات مي کنه و چشمهاش برق مي زنه و زير لب مي گه عزيــــــزم…!!

   دختري که روسري بد رنگ و ضایع رو که براش خريدي سر مي کنه و مياد به ديدنت…!!

  دختري که وقتي قدم مي زنيد و يه پسر خوش تيپ تر مي بينه، خودش رو بيشتر مي چسبونه بهت…!!

  دختري که وقتي از همه شاکي هستي و داد مي زني ،هيچي نمي گه، فقط آروم دستتو مي گيره…!!

  دختري که روز زن براش يه شاخه گل مي خري ، با به لبخند مي گه مهم خودتي…!!


  اين دخترو حــــق نداري اذيت کني…!

  حــــــــــــــــــق نداري...