شنبه 23 تیر 1403
دیروز رفتم مغازه به یارو گفتم شیرکاکائو چنده ؟! گفت 1900 تومن :| یهو یادم اومد که عه ؛ من که عاشق آب معدنی ام !!