سه شنبه 19 اسفند 1399
طرف نوشته بود که: . . . . . . . . . . . . . . من یه گوگل واسه مغزم لازم دارم یه آنتی ویروس هم واسه دلم یکی کامنت گذاشته بود: پس یه فتوشاپ هم واسه قیافت بذار