چهارشنبه 23 خرداد 1403
باید پشت بسته ی ساقه طلایی بنویسن:حتما همراه چای یا نوشیدنی مصرف شود.احتمال خفگی وجود دارد!والا  :ا   ارسال شده توسط : venoos