close
چت روم
آینده ای خواهم ساخت
یکشنبه 06 خرداد 1397
آینده ای خواهم ساخت،که گذشته ام جلویش زانوبزند قرارنیست من هم دل کس دیگری را بسوزانم... برعکس کسی را که دارد زندگی ام میشود آن قدرخوش بخت میکنم…
پستهای عاشقانه|آینده ای خواهم ساخت
  • تعداد بازدید : 504

  • آینده ای خواهم ساخت،که گذشته ام جلویش زانوبزند

    قرارنیست من هم دل کس دیگری را بسوزانم...

    برعکس کسی را که دارد زندگی ام میشود آن قدرخوش بخت میکنم که به هر روزی که جای اونیستی به خودت لعنت بفرستی ....!