چهارشنبه 02 مهر 1399
پستهای عاشقانه فیسبوک,آینده ای خواهم ساخت,
پستهای عاشقانه|آینده ای خواهم ساخت
  • تعداد بازدید : 794

  • آینده ای خواهم ساخت،که گذشته ام جلویش زانوبزند

    قرارنیست من هم دل کس دیگری را بسوزانم...

    برعکس کسی را که دارد زندگی ام میشود آن قدرخوش بخت میکنم که به هر روزی که جای اونیستی به خودت لعنت بفرستی ....!