چهارشنبه 06 مرداد 1400
تو حموم بودم مامانم اومده میگه:   محسن یگانه میشناسی...؟!   میگم:آره چطور مگه...؟؟؟   میگه:دختر همسایه میگه از فرزاد فرزین نخون خوشم نمیاد محسن یگانه   بخون!!!!!!!!!!!!!!