یکشنبه 09 آذر 1399
یه یارو رو میشناختم سرطان داشتش ....
 
بهش گفتن 3 ماه دیگه میمیری الان 6 ماهه دنبال پاسپورته بره خارج که سه ماهه آخر عمرشو عشق و حال کنه 
جوک جدید,جوک فیسبوکی,