چهارشنبه 06 مرداد 1400
بعضي آدما از دور برق ميزنن . . اما وقتي ميان جلو ميبيني به خاطر خورده شيشه هاشون بوده