جمعه 19 خرداد 1402
تو یه مهمونی به یه بچه گفتم : عموجون چند سالته ؟گفت : هرچقدرم کوچیک باشم از لحاظ عقلی از تو بزرگترم !تو حالا میخوای با این سوالت بگی من کوچیکتر از توام ؟!در صمن عمو هم عمته !هیچی دیگه با خاک یکسان شدم